เมนู

TIJ

TH
EN TH
ratio

SEMINAR

03

ธันวาคม
2562

ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย

TIJ ร่วมกับ ECPAT จัดเสวนาประเด็น “การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย” ชี้เด็กผู้ชายมักถูกมองว่าเข้มแข็งกว่า และมักถูกละเลยจากสังคม เมื่อกล่าวถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทุกฝ่ายจึงต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากขึ้น
ratio

SEMINAR

27

พฤศจิกายน
2562

กีฬาเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในเยาวชน

TIJ ผลักดัน “กีฬาเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในเยาวชน” สู่วาระโลก ประเดิมด้วยการจัดงานเสวนานานาชาติว่าด้วยการใช้กีฬาป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ
ratio

SEMINAR

06

กันยายน
2562

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง“การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 2”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง“การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 2”
ratio

SEMINAR

23

สิงหาคม
2562

เวทีสาธารณะ

TIJ จัดเวทีสาธารณะ นำเสนอความยุติธรรมผ่านมุมมองประชาชน "สานพลังมนุษยธรรม...สร้างสรรค์ความยุติธรรม"
ratio

SEMINAR

31

กรกฎาคม
2562

กิจกรรมเวนาวิชาการมาตรฐาน ICCS

TIJ หนุนใช้มาตรฐาน ICCS จำแนกประเภทอาชญากรรม จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติกับการบูรณาการข้อมูลและการพัฒนางานยุติธรรม
ratio

SEMINAR

20

มิถุนายน
2562

การประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

การจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (National Symposium on Restorative Justice) เพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
ratio

SEMINAR

01

เมษายน
2562

Gender-Responsive Criminal Justice

TIJ จับมือ UN Women จัดงาน TIJ - UN Women Collaboration Ceremony โดยจะมีการจัดเสวนาว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดยถือเป็นการเปิดตัวผลงานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ รายงานวิจัย เรื่อง “Towards Gender-Responsive Criminal Justice: Good Practices from Southeast Asia in Responding to Violence Against Women” และ “Women as Justice Makers.”
ratio

SEMINAR

27

พฤศจิกายน
2561

“วิสาหกิจเพื่อสังคม” เครื่องมือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

TIJ และเครือข่าย RoLD program จัดเวทีเสวนาเรื่อง Thailand Social Enterprise: The Way Forward เปิดเวทีทางวิชาการรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับ SE และทิศทางก้าวต่อไปของ SE ซึ่งรวมไปถึงการออกกฎหมายและนโยบาส่งเสริมต่าง ๆ
ratio

SEMINAR

15

พฤศจิกายน
2561

OPEN DATA และ AI เครื่องมือสู่ความยุติธรรม

TIJ ร่วมกับ ChangeFusion จัดงานเสวนา Roundtable on Technology for Justice Series ภายใต้โครงการ Project j : jX Justice Experiment เป็นครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Open Data และ AI เพื่อความยุติธรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม”