เมนู

TIJ

TH
EN TH
ratio

FORUM

28

มีนาคม
2562

Redesigning Youth: Showcase of the TIJ-UNODC Borderless Youth Forum

The Thailand Institute of Justice (TIJ), in partnership with United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Regional Office for Southeast Asia and the Pacific (ROSEAP) organize a side-event of the 6th UNESCAP Asia-Pacific Forum Sustainable Development under the theme: “Redesigning Youth: Showcase of the TIJ-UNODC Borderless Youth Forum.” This event is to present a showcase of the outcomes of the UNODC-TIJ Youth Forum.
ratio

FORUM

02

มีนาคม
2562

TIJ-UNODC BORDERLESS YOUTH FORUM

Thailand Institute of Justice, in partnership with the United Nations Office of Drugs and Crimes, invites youth from Asia Pacific to join us on the first ever Youth Forum. This Forum adopts techniques taught at Design Across Borders, a Stanford d.school class. This technique allows participants to dive deep into local justice challenges, empathize with local experts, flip and reframe the problems with design thinking tools, flex your creative muscles and, with international teammates, innovate out-of-the-box solutions which might help shape the future of justice we want to see in our community.
ratio

FORUM

21

ธันวาคม
2561

ครบรอบ 8 ปีข้อกำหนดกรุงเทพ: ก้าวต่อไปของการคืนคนดีสู่สังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

งานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ “จากเรือนจำสู่ชุมชน: ลดช่องว่าง สร้างโอกาส และเสริมสร้างความยุติธรรมในสังคม ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น!! สําหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการเสวนาได้ทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/tijthailand.org
ratio

FORUM

09

กรกฎาคม
2561

TIJ Public Forum 6

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม” ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
1