เมนู

TIJ

TH
EN TH
ratio

TRAINING

19

พฤศจิกายน
2562

การอบรมข้อกำหนดกรุงเทพแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาเซียน ปีที่ 4

จุดเด่นของหลักสูตรอบรมนี้คือเป็นการฝึกอบรมที่ครอบคลุมในทุกมิติของข้อกำหนดกรุงเทพ ในด้านการบริหารราชทัณฑ์ และมีวิธีการสอนแบบ Interactive ให้ผู้ร่วมการอบรมได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ใช้สื่อประสม และใช้ทั้งการบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในภูมิภาค การอภิปราย การทำงานกลุ่ม และการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจและสามารถออกแบบวิธีการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปปฏิบัติจริงในประเทศของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ratio

TRAINING

06

มกราคม
2562

TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผนึกกำลังจัดหลักสูตรนานาชาติด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย “TIJ-IGLP Workshop for Scholars and Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy” ประจำปี 2562
ratio

TRAINING

10

ธันวาคม
2561

The Bangkok Rules Training

TIJ จัดอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้นว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่สอดคล้องตามข้อกำหนดกรุงเทพสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากประเทศในอาเซียน (Bangkok Rules Training) โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 21 ธันวาคม 2561 เพื่อฝึกอบรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่สอดคล้องตามข้อกำหนดกรุงเทพสำหรับ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากประเทศในอาเซียน ให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับ อาวุโสของประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน
ratio

TRAINING

05

พฤษภาคม
2561

TIJ จัด “Her Story Vol.3” หัวข้อ Online Creative Content

โครงการ SUSO โดยกลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก ของ TIJ จัดกิจกรรม Workshop “Her Story Vol. 3” หัวข้อ Online Creative Content เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศในสื่อและสิทธิผู้หญิง ให้ข้อมูลในประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงและสิทธิของผู้หญิง และมาแบ่งปันเทคนิคการเขียน การย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่าย เพื่อผู้ร่วมงานสามารถบอกต่อ “Her Story” ให้พร้อมเสิร์ฟผู้อ่านยุค 4.0
1