เมนู

TIJ

TH
EN TH
ratio

EVENT

29

สิงหาคม
2562

พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการเรือนจำต้นแบบ” ระหว่าง TIJ และราชทัณฑ์กัมพูชา

TIJ จับมือกรมราชทัณฑ์ กัมพูชา ขยายผล “โครงการเรือนจำต้นแบบ” ไปปรับใช้ในเรือนจำหญิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นแห่งแรกในอาเซียน
1