เมนู

TIJ

TH
EN TH
ratio

SEMINAR

24

ตุลาคม
2561

Blockchain กับการสร้างความโปร่งใส พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่มือประชาชน

Blockchain กับการสร้างความโปร่งใส พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่มือประชาชน
ratio

SEMINAR

19

กันยายน
2561

TIJ จัดประชุมยุติการละเมิดทางเพศต่อเด็กบนสื่อออนไลน์

TIJ จัดประชุมยุติการละเมิดทางเพศต่อเด็กบนสื่อออนไลน์
ratio

SEMINAR

30

สิงหาคม
2561

Cryptocurrency

TIJ ร่วมกับ UNODC จัดสัมมนาทางวิชาการเร่งหาวิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล
ratio

FORUM

09

กรกฎาคม
2561

TIJ Public Forum 6

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม” ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ratio

TRAINING

05

พฤษภาคม
2561

TIJ จัด “Her Story Vol.3” หัวข้อ Online Creative Content

โครงการ SpeakUp SpeakOut (SUSO) โดยกลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก ของ TIJ จัดกิจกรรม Workshop “Her Story Vol. 3” หัวข้อ Online Creative Content เชิญ ดร.ชเนตตี ทินนาม อาจารย์คณะนิเทศฯ จุฬาฯ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศในสื่อและสิทธิผู้หญิง ให้ข้อมูลในประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงและสิทธิของผู้หญิง และคุณกันต์กนิษฐ์ มิตรภักดี บก.สารคดีนิตยสาร a day มาแบ่งปันเทคนิคการเขียน การย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่าย เพื่อผู้ร่วมงานสามารถบอกต่อ “Her Story” ให้พร้อมเสิร์ฟผู้อ่านยุค 4.0