เมนู

TIJ

TH
EN TH
ratio

SEMINAR

31

กรกฎาคม
2562

กิจกรรมเวนาวิชาการมาตรฐาน ICCS

TIJ หนุนใช้มาตรฐาน ICCS จำแนกประเภทอาชญากรรม จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติกับการบูรณาการข้อมูลและการพัฒนางานยุติธรรม
ratio

SEMINAR

20

มิถุนายน
2562

การประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

การจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (National Symposium on Restorative Justice) เพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
ratio

SEMINAR

01

เมษายน
2562

Gender-Responsive Criminal Justice

TIJ จับมือ UN Women จัดงาน TIJ - UN Women Collaboration Ceremony โดยจะมีการจัดเสวนาว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดยถือเป็นการเปิดตัวผลงานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ รายงานวิจัย เรื่อง “Towards Gender-Responsive Criminal Justice: Good Practices from Southeast Asia in Responding to Violence Against Women” และ “Women as Justice Makers.”
ratio

FORUM

28

มีนาคม
2562

Redesigning Youth: Showcase of the TIJ-UNODC Borderless Youth Forum

The Thailand Institute of Justice (TIJ), in partnership with United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Regional Office for Southeast Asia and the Pacific (ROSEAP) organize a side-event of the 6th UNESCAP Asia-Pacific Forum Sustainable Development under the theme: “Redesigning Youth: Showcase of the TIJ-UNODC Borderless Youth Forum.” This event is to present a showcase of the outcomes of the UNODC-TIJ Youth Forum.
ratio

FORUM

02

มีนาคม
2562

TIJ-UNODC BORDERLESS YOUTH FORUM

Thailand Institute of Justice, in partnership with the United Nations Office of Drugs and Crimes, invites youth from Asia Pacific to join us on the first ever Youth Forum. This Forum adopts techniques taught at Design Across Borders, a Stanford d.school class. This technique allows participants to dive deep into local justice challenges, empathize with local experts, flip and reframe the problems with design thinking tools, flex your creative muscles and, with international teammates, innovate out-of-the-box solutions which might help shape the future of justice we want to see in our community.
ratio

TRAINING

06

มกราคม
2562

TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผนึกกำลังจัดหลักสูตรนานาชาติด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย “TIJ-IGLP Workshop for Scholars and Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy” ประจำปี 2562
ratio

FORUM

21

ธันวาคม
2561

ครบรอบ 8 ปีข้อกำหนดกรุงเทพ: ก้าวต่อไปของการคืนคนดีสู่สังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

งานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ “จากเรือนจำสู่ชุมชน: ลดช่องว่าง สร้างโอกาส และเสริมสร้างความยุติธรรมในสังคม ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น!! สําหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการเสวนาได้ทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/tijthailand.org
ratio

TRAINING

10

ธันวาคม
2561

The Bangkok Rules Training

TIJ จัดอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้นว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่สอดคล้องตามข้อกำหนดกรุงเทพสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากประเทศในอาเซียน (Bangkok Rules Training) โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 21 ธันวาคม 2561 เพื่อฝึกอบรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่สอดคล้องตามข้อกำหนดกรุงเทพสำหรับ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากประเทศในอาเซียน ให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับ อาวุโสของประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน
ratio

SEMINAR

27

พฤศจิกายน
2561

“วิสาหกิจเพื่อสังคม” เครื่องมือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

TIJ และเครือข่าย RoLD program จัดเวทีเสวนาเรื่อง Thailand Social Enterprise: The Way Forward เปิดเวทีทางวิชาการรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับ SE และทิศทางก้าวต่อไปของ SE ซึ่งรวมไปถึงการออกกฎหมายและนโยบาส่งเสริมต่าง ๆ