เมนู

TIJ

TH
EN TH
ratio

CONFERENCE

13

ธันวาคม
2562

การประชุมหารือเครือข่าย Global Initiatives ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอาชญากรรม

TIJ ร่วมกับสถาบัน Global Initiatives Against Transnational Organized Crime จัดการประชุมหารือเครือข่าย Global Initiatives ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอาชญากรรม เพื่ออภิปรายในหัวข้อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ประชากรศาสตร์ การโยกย้ายถิ่นฐาน และภูมิต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นกระแสโลกในปัจจุบัน
ratio

SEMINAR

03

ธันวาคม
2562

ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย

TIJ ร่วมกับ ECPAT จัดเสวนาประเด็น “การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย” ชี้เด็กผู้ชายมักถูกมองว่าเข้มแข็งกว่า และมักถูกละเลยจากสังคม เมื่อกล่าวถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทุกฝ่ายจึงต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากขึ้น
ratio

SEMINAR

27

พฤศจิกายน
2562

กีฬาเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในเยาวชน

TIJ ผลักดัน “กีฬาเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในเยาวชน” สู่วาระโลก ประเดิมด้วยการจัดงานเสวนานานาชาติว่าด้วยการใช้กีฬาป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ
ratio

TRAINING

19

พฤศจิกายน
2562

การอบรมข้อกำหนดกรุงเทพแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาเซียน ปีที่ 4

จุดเด่นของหลักสูตรอบรมนี้คือเป็นการฝึกอบรมที่ครอบคลุมในทุกมิติของข้อกำหนดกรุงเทพ ในด้านการบริหารราชทัณฑ์ และมีวิธีการสอนแบบ Interactive ให้ผู้ร่วมการอบรมได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ใช้สื่อประสม และใช้ทั้งการบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในภูมิภาค การอภิปราย การทำงานกลุ่ม และการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจและสามารถออกแบบวิธีการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปปฏิบัติจริงในประเทศของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ratio

CONFERENCE

13

ตุลาคม
2562

การประชุมเตรียมการเพื่อการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ACCPCJ) ครั้งที่ 2

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นความท้าทายในอาเซียน และการกำหนดธีมในการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 2 โดยให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือและการประสานการทำงานระหว่างเสาหลักทั้ง 3 เสาของประชาคมอาเซียน 
ratio

SEMINAR

06

กันยายน
2562

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง“การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 2”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง“การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 2”
ratio

CONFERENCE

03

กันยายน
2562

การประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติว่าด้วยอนาคตของการสืบสวนสอบสวน

TIJ จับมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมเพื่อการยุติการทรมาน และศูนย์สิทธิมนุษยชนนอร์เวย์ ร่วมจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติว่าด้วยอนาคตของการสืบสวนสอบสวน: การซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน และมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพื่อพัฒนาระเบียบปฏิบัติการสอบสวนเทียบเท่าสากล ส่งเสริมหลักนิติธรรมควบคู่หลักสิทธิมนุษยชน
ratio

EVENT

29

สิงหาคม
2562

พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการเรือนจำต้นแบบ” ระหว่าง TIJ และราชทัณฑ์กัมพูชา

TIJ จับมือกรมราชทัณฑ์ กัมพูชา ขยายผล “โครงการเรือนจำต้นแบบ” ไปปรับใช้ในเรือนจำหญิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นแห่งแรกในอาเซียน
ratio

SEMINAR

23

สิงหาคม
2562

เวทีสาธารณะ

TIJ จัดเวทีสาธารณะ นำเสนอความยุติธรรมผ่านมุมมองประชาชน "สานพลังมนุษยธรรม...สร้างสรรค์ความยุติธรรม"