เมนู

TIJ

TH
EN TH

PAST
EVENTS

Gender-Responsive Criminal Justice

01

เมษายน
2562
SEMINAR
large image

TIJ จับมือ UN Women จัดงาน TIJ - UN Women Collaboration Ceremony โดยจะมีการจัดเสวนาว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  โดยถือเป็นการเปิดตัวผลงานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ รายงานวิจัย เรื่อง “Towards Gender-Responsive Criminal Justice: Good Practices from Southeast Asia in Responding to Violence Against Women” และ “Women as Justice Makers.”  

ในโอกาสนี้ จะมีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ TIJ ว่าด้วยเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่สนองตอบต่อความต้องการตามเพศสภาพของผู้กระทำผิดและ จัดประชุมผู้บริหารร่วมกับ ดร.ไอลีน สกินไนเดอร์ ในประเด็นว่าด้วยเรื่องการร่วมกันทำการศึกษาวิจัย การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็ก การขยายผลการนำ UN Model Strategies ไปใช้ในภูมิภาคอาเซียน และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมในเด็กด้วยการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา อีกด้วย