เมนู

TIJ

TH
EN TH

PAST
EVENTS

TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy

06

มกราคม
2562
TRAINING
large image

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ Institute for Global Law and
Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผนึกกำลังจัดหลักสูตรนานาชาติด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย
“TIJ-IGLP Workshop for Scholars and Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy” ประจำปี
2562 เปิดโอกาสให้นักวิชาการชั้นนำและผู้นำรุ่นใหม่ในประเทศไทยและภูมิภาค
ได้ใช้ศักยภาพและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มองปัญหาเก่าด้วยมุมมองใหม่
หาแนวทางสร้างนวัตกรรมในการส่งเสริมหลักนิติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน