เมนู

TIJ

TH
EN TH

PAST
EVENTS

ครบรอบ 8 ปีข้อกำหนดกรุงเทพ: ก้าวต่อไปของการคืนคนดีสู่สังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

21

ธันวาคม
2561
FORUM

งานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ
“จากเรือนจำสู่ชุมชน: ลดช่องว่าง สร้างโอกาส และเสริมสร้างความยุติธรรมในสังคม

รายละเอียดและภาพกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

Agenda.pdf